Hulp van de lichtwereld

Als we iets vragen aan de lichtwereld, om hulp, steun of om iets te laten gebeuren, heb ik wel eens gehoord dat we er in zouden moeten geloven omdat het anders niet zou lukken.

Vroeger interpreteerde ik dit niet op de juiste manier omdat ik toen dacht dat de lichtwezens voorwaarden stelden aan dat wat ik van hen vroeg. Dit is natuurlijk niet zo want zij staan zo dichtbij God en hebben hierom onvoorwaardelijk lief waardoor zij nooit iets terug zouden vragen. Zij stellen geen voorwaarden.

Lichtwereld

Wat echter wel zo is, en hiermee wordt bedoeld, is dat als we iets vragen, we dit alleen kunnen ontvangen als we hier open voor staan. We moeten het kunnen ontvangen. Met ‘geloven in’ wordt bedoeld dat we onze wens kunnen verzenden en de steun kunnen ontvangen doordat er niets (onze zelf opgeworpen blokkades dmv emotionele blokkades en beperkende overtuigingen) in de weg staat.

Ik merk dat als ik iets ├ęcht graag wil, en er geen twijfel is en er dus niets in de weg staat als bijv ‘Kan ik dit wel vragen’, het hoe dan ook werkelijkheid wordt. Ik merk ook zodra er nog iets tussen staat, ik moeite heb om iets te vragen. Soms voel ik weerstand om iets te vragen en meestal is er dan nog twijfel omtrent iets of is er iets in mij als ‘ben ik het wel waard. Als ik de vraag dan zou stellen, zou hij er maar half uitkomen en dus niet overkomen.

Een voorwaarde om te vragen en te ontvangen zou dus kunnen zijn dat we er 100% achter staan en er dus geen blokkades in de weg staan. Een zuiver verlangen wordt altijd werkelijkheid. Altijd. Alleen al om het feit dat hij bestaat en er niets is dat dit verlangen en de creatie ervan in de weg staat. Hem uitspreken zendt hem het universum in.. zodat hij werkelijkheid kan worden.