Transformatie

Alles, maar dan ook alles is één elkaar beïnvloedend en samenhangend, verbonden geheel. Je lichaam, je gedachten, de voeding die je neemt, de ervaringen die je hebt. Alles wat jij op dit moment er ervaart, is precies kloppend en de bedoeling. Het is jouw volledige staat van Zijn op alle vlakken die er maar bestaan op dít moment. Fysiek, emotioneel, mentaal en gevoelsmatig. Wanneer er iets wezenlijks verandert in jouw energie of bewustzijnstoestand (meer concreet; in gedachten en/of emotionele blokkades) dan zal er iets wezenlijks veranderen op alle andere vlakken want alles is met elkaar verbonden én heeft invloed op elkaar.

Transformatie

Het heeft dan ook geen zin om iets dat ongewenst is op een bepaald vlak op wilskracht te willen veranderen. Denk bijvoorbeeld aan voeding, je lichaam, of je relatie. Wellicht ben je ergens ontevreden over en ben je uit alle macht aan het proberen om hier verandering in aan te brengen. Op wilskracht. Maar die voeding, jouw lichaam of jouw relatie is precies zoals hij hoort te zijn. Het is een directe afstemming op wie en wat jij nú bent. En dus helemaal oké. Niet volgens onze oordelen, mind en emoties (weerstand!), maar wel volgens het leven, het universum, het Al-elkaar beïnvloedend, perfect kloppend en logisch samenhangend geheel. Volgens het principe dat alles er op dat moment op die manier hóórt te zijn en er ook wíl zijn! En dit laatste zal de ervaring bepalen die we hebben met dát wat er op dát moment is.

Ik zie ons als mens en ziel als een proces. En in dit proces zullen we soms weerstand ervaren, waardoor we blijven vasthouden aan iets en niet door stromen. Dan zal er in geen van alle gebieden (bepaalde voeding, gedrag of iets aan je lichaam) iets kunnen veranderen (ook al zouden we dat willen) En soms kunnen we (situaties, gevoelens en emoties) toelaten en omarmen. Dan stroomt ons bewustzijn binnen in gebieden waar we eerder nog niet waren. Dan breidt ons bewustzijn zich uit. Dan gaan we meer stromen en dan komt er meer ontspanning. Dan worden we meer zuiver en zijn we minder gevoelig voor zaken die onze leegtes moeten opvullen. Vanuit deze steeds meer zuivere verbinding met onszelf, zullen we als vanzelf ook op alle andere gebieden gaan veranderen. We maken als vanzelf meer keuzes die beter of goed uitwerken voor ons. Er zal door het alsnog betreden van eerder niet toegelaten ervaringen of gevoelens (schaduwgebied) een bewustzijnsverandering plaatsvinden die invloed heeft op jouw gedrag en zijnstoestand.

Het is mijns inziens dus niet -structureel- zinvol om je op één bepaald aspect te richten dat je zou willen veranderen zoals bijvoorbeeld afvallen, andere voeding, of meer bewegen. Of bepaald -emotioneel- gedrag dat we niet meer willen. Dan willen we iets veranderen zonder dat er een innerlijke transformatie aan vooraf is gegaan. Zonder  bewustzijnsverandering geen werkelijke structurele transformatie. In plaats hiervan mogen we ons richten op het ‘nu’. In elk moment van jouw -dagelijks- leven wordt jou laten zien waar jij nog weerstand tegen hebt. Waar jouw blokkades een meer zuiver contact met JOU in de weg staan. Waar jij nog keuzes maakt op basis van angst in plaats van keuzes die afgestemd zijn op wat werkelijk goed is voor jou.

Het is een proces en in dit proces zullen we steeds meer openen en stromen. We zullen zaken tegenkomen waar we moeite mee hebben, waar we bang voor zijn en wanneer we ons hier naartoe buigen en ze gaan aannemen, dan komen we steeds meer in ontspanning en vanuit deze ontspanning is er ruimte voor bewustzijnsuitbreiding. We zullen innerlijk transformeren. Elk gebied van ons -lichaam, emoties en gedachten- zal hierop reageren en mee veranderen.

Vertrouw erop dat als jij echt weer JIJ wordt en steeds zuiverder doordat je steeds meer schaduw belicht, jij op alle gebieden steeds zuiverder wordt. Je kan uiteindelijk niet anders dan tevreden worden met jezelf. Of dit nu ligt aan datgene wáár je tevreden over bent, óf dat het ligt aan hóe je het ziet.
En op de momenten dat jij iets ziet of opmerkt aan jezelf (fysiek, emotioneel of bepaalde gewoonten of gedrag) waar je nog niet tevreden over bent, zeg dan tegen jezelf; ‘Oke, kennelijk is dít nu hoe ik het nu doe, of hoe ik nu ben’. ‘Kennelijk is dit nu de stand van zaken’. Heb hier compassie voor. Begrijp dit van jezelf. Alles heeft een reden en oorzaak. Alles heeft een hele lange geschiedenis (van vele levens en situaties) om uiteindelijk nu in dit moment zo te zijn als hoe het nu is. Een geschiedenis die we niet altijd helemaal kennen. Heb hier compassie voor. Voel hier liefde voor. Probeer hier nu ook zo naar te kijken. Het is oké hoe het nu is en het zal oké zijn hoe het wordt. Het klopt. Geef je over aan het proces want het heeft weinig zin om vanuit controle van alles te willen veranderen wat helemaal nog niet werkelijk veranderd IS. In jou. Leef, en stel je open voor dat wat het leven jou laat zien. En als dat soms niet lukt, dan is dat ook prima. Alles hoort erbij.

Wíl het niet meer veranderen, en het zal gaan veranderen..