Twijfel in relatie

Soms zijn we nog op bepaalde manieren met iemand verbonden waardoor we -nog- geen afstand kunnen doen van datgene dat niet meer passend voelt. We voelen enerzijds dat een relatie of onze partner niet meer past bij ons omdat we kennelijk zijn gegroeid naar iemand die op een andere golflengte is beland dan de ander. En anderzijds voelen we nog een bepaalde aantrekkingskracht, of het gevoel nog niet los te kunnen laten.

Twijfel

In een relatie zijn we meestal op meerdere lagen en manieren met iemand verbonden. We voelen liefde, verbinding, vriendschap en chemie. Maar ook zijn we verbonden via de resonantie op onze schaduwstukken. Dit zorgt voor aantrekkingskracht. Want waar nog leegte in ons bestaat (niet in onze kracht) neigen we uit te reiken naar iets buiten ons dat dit kan opvullen. Er bestaat een bepaalde wrijving en dynamiek tussen elkaar en we spiegelen elkaar onze stukken die nog in het donker verblijven. Dit zorgt soms voor conflict, onbegrip, onrust en twijfel.

Zo lang we hier nog teveel door zijn gebonden aan elkaar, is het lastig om ons los te maken van iemand. Ook zorgt de gewenning en hechting vanuit ons menszijn aan iemand ervoor dat we iemand niet zo makkelijk los kunnen laten. We moeten dan redelijk goed in onze kracht staan om toch te kiezen voor afstand of een breuk. We moeten er naartoe groeien om uiteindelijk toch afstand te kunnen doen.

Soms kan het lastig zijn als we zowel liefde, vriendschap en verbinding voelen, als het gevoel niet meer op dezelfde golflengte te zitten. We merken steeds vaker situaties op die ons doen laten twijfelen over de relatie. We voelen dat de relatie niet volledig passend meer is. In een situatie als dit, is het belangrijk te beseffen dat er niets is dat we nu meteen zouden moeten doen of beslissen. We hoeven ook niet continu te gaan denken en twijfelen want de beslissing neemt zich vanzelf zodra het de tijd ervoor is.

De situatie nu is exact zoals hij hoort te zijn. Geef je over aan hoe het nu is en kijk maar waar de reis je heen brengt. Accepteer nu deze gevoelens, ze zijn onderdeel van je proces en groei.
Voel maar hoe je je verbonden voelt met de ander vanuit vrijheid en liefde. En voel ook hoe je nog ‘gebonden’ bent vanuit schaduw en leegte. Je staat op een tweesprong, maar uiteindelijk komt er meer duidelijkheid en helderheid en verschijnt er één duidelijk pad de toekomst in.

Geef een antwoord