Verbinding met ons zelf

Verbinding met ons zelf

Wanneer we gewend zijn om (veelal vanuit kindertijd) veel met onze aandacht op onze omgeving gericht te zijn zodat we in kunnen spelen op de behoeften en verwachtingen van die omgeving, en we zo blijven ontvangen wat wij nodig hebben, gaan we bij onszelf weg en missen we de verbinding met onszelf. We zijn vooral afgestemd op de mensen om ons heen in plaats van stevig verankerd in- en aanwezig bij ons zelf.
Verbinding met ons zelf

Omdat verbinding met onszelf een hele belangrijke basis vormt voor alles in ons leven en we van hier uit pas werkelijke verbinding kunnen maken met een ander (onvoorwaardelijk, moeiteloos en zonder iets nodig te hebben) zullen we, wanneer we die verbinding met onszelf missen, continu in onze omgeving -buiten onszelf- op zoek gaan naar die verbinding. Of noem het veiligheid, reden om te bestaan, waardigheid of zekerheid.

Verbinding (en alle aanverwante behoeftes) zoeken en vinden buiten onszelf is dus gebaseerd op leegte vullen en niet geheel zuiver. Het zal ons nooit wérkelijk structureel vrede en rust brengen en als een grillige zoektocht voelen. Belangrijk is dan ook dat we dit -uiteindelijk- gaan herkennen en erkennen, en de pijn die gepaard gaat met het verliezen en/of missen van verbinding met een ander en teruggeworpen worden op je eigen leegte, gaan toelaten.

Alles begint met bewustwording en het gaan erkennen van de patronen die je hebt opgebouwd om je eigen gemis op te vullen. Gemis van verbinding met jezelf. We mogen deze verbinding verder gaan herstellen door onszelf steeds meer te gaan afvragen wat belangrijk is en goed voelt voor Jou. Bij jezelf blijven in plaats van bij de ander! Bij jezelf blijven en weer vertrouwd gaan raken met wie jij werkelijk bent.

Geef een antwoord